Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Game Làng Lá

18/01/2022

Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Game Làng Lá

*1 Để Đổi Mật Khẩu , Check số CMND Một Cách Nhanh  Cho Cả Acc Gmail,Ảo Hãy Tải Ứng Dụng [SoHaGame] Trên Appstor đối với Ios hoặc Trên Google play đối với Android sau đó login bằng [tk mk game] -> Vào Mục Tôi Ở Đây Bạn Có Thể Check Được TT Của Acc, Chỉnh Sửa TT Acc Hoặc Đổi Mật Khẩu ở Phần Đổi Mật Khẩu

*2 Acc Gmail Có Thể Đổi Mật Khẩu Trên Trang Thông Tin SoHa Game :https://taikhoan.sohagame.vn (Y/C Có SĐT Đăng Kí Acc) login bằng tk mk game-> Vào Phần Đổi Mật Khẩu -> Gửi Mã -> Điền Mã Về SĐT Và Tiến Hành Đổi Mật KHẩu 

     ShopSonHero Chúc AE Chơi Game Vui Vẻ

Danh mục