Tất cả
Acc gm rank 6 , Full HKg ,vk+15
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy chủ: Senju Hashirama
Thẻ: Vĩnh Viễn
400,000đ
ACC GM RANK 5 , FULL HKG ,BÙA NỔ CA...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng Cát
Thẻ: Không
350,000đ
Acc gm rank 5 , VKHN , bùa nổ cao
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
400,000đ
Acc gm rank 5 , Full HKg ,sách 11
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Senju Hashirama
Thẻ: Không
225,000đ
Acc gm rank 5 , Full HKg ,51 kc
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
250,000đ
Acc gm rank 5 , VK HKG ,nhất vĩ
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
250,000đ
Acc gm rank 5 , 9 HKg ,đủ đá vk 15...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
200,000đ
Acc gm rank 5 , 9 HKg ,gần đủ đá v...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
180,000đ
Acc gm rank 5 , đồ tt m đủ đá vk 1...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
200,000đ